گروه در یک نگاه :

گروه کشاورزی و دامپروری پارس شامل ۲۵ شرکت و در قالب ۱۵۰ واحد تولیدی کشاورزی و دامپروری با گستره ای مناسب در اقصی نقاط کشور و با حضور حدود چهار هزار نفر بطور متوسط پرسنل تمام وقت، فصلی و پیمانکاری فعالیت دارد. ستاد هلدینگ به نام شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس می باشد.

آخرین خبر ها

آخرین مزایده و مناقصه ها

برند ها و لوگو ها ( شرکت های تابعه گروه)

این پست در این مکان ها نیز در دسترس است: English

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس