آرشیو: نوامبر 12, 2017

12

نوامبر2017
 به گزارش روابط عمومی شرکت بینالودنیشابور ، در راستای اجرای سیاستهای  تکلیفی بنیاد در خصوص صادرات محصولات ، قرارداد فروش 20 رأس گوساله ماده و 20 رأس گاو شکم یک  فی مابین شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور و اتباع کشور افغانستان در نیمه اول آبان ماه سال ... ادامه مطلب

12

نوامبر2017
    شرکت کشت وصنعت ودامپروری دشت آذرنگین درنظردارد نسبت به برگزاری مـزایـده حضوری فروش دام بشرح زیر اقدام نماید   : ۱- فروش گاوغیر آبستن کشتارگاهی به تعداد ۸ راس ۲- فروش گاو آبستن شیری به تعداد ۶ راس ۴- فروش گوساله نرپرواری به تعداد ۴۰ راس           تاریخ مزایده :  مورخ ... ادامه مطلب

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس