آرشیو: ژانویه 2, 2018

02

ژانویه2018
تولید شیر در شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره در 9 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 15درصد رشد یافت. بیش از 11درصد از این رشد ناشی از بهبود راندمان تولید شیر و مابقی ناشی از بهبود دام روز دوششی بوده است. ... ادامه مطلب

02

ژانویه2018
 تولید شیر در شرکت نگین فام خوزستان در ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۴۰ درصد رشد یافت و سهم ۷۰ درصد از این رشد، ناشی از بهبود راندمان تولید شیر و ۳۰ درصد ناشی از افزایش دام دوششی بوده است .... ادامه مطلب

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس