آرشیو: ژانویه 10, 2018

10

ژانویه2018
 شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه تویوتا مدل 86 -یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285- الکتروموتور-لوازم آبیاری مستعمل- ادوات و دنباله بندها(سواتر، بیلر و ...)- لوازم اداری و آهن آلات قراضه از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان ... ادامه مطلب

10

ژانویه2018
ایـن شرکـت درنـظردارد تعدادی گوساله نر ،گوساله نر قطع شير ، گاو غیرآبستن غیر اقتصادی، تليسه غير آبستن ( فري مارتين) خود را در سـاعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/10/1396از طریق برگزاری مزایده که درمحل گاوداری این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می ... ادامه مطلب

10

ژانویه2018
به منظور داشتن درختان سالم و برداشت محصول با کیفیت و کمیت مناسب و همچنین کاهش سال آوری درختان پسته، تغذیه زمستانه باغات پسته از اول دی ماه در شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد شروع شد. به گزارش پایگاه ... ادامه مطلب

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس