آرشیو: ژانویه 11, 2018

11

ژانویه2018
شركت دامداري تليسه نمونه در نظـر دارد نسبت به فروش دامهای مازاد بر نیاز واحدهای : شهریار و حسن آباد بشرح زیر از طریق برگزاری مزایده در روز دوشنبه 09/11/1396 ساعت 11 صبح اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در ... ادامه مطلب

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس