آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء

آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء

” آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء ”
شرکت کشت و صنعت ومجتمع شیروگوشت محیاء در نظر دارد    در   روز    دوشنبه    سوم  آبانماه   تعداد ۸۰   راس گوساله نر شیرخوار ، ۲راس گوساله نر قطع شیر ، ۲۵ راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی   و   تعداد    ۵   راس تلیسه   فرسی مارتین    خود را از طریق مزایده بفروش برساند  لذا از  کلیه متقاضیان  دعوت  می شود   در  تاریخ  فوق   راس   ساعت ۹ صبح  جهت   تکمیل فرمهای  شرکت در مزایده     به  واحد   دفتر  مرکزی  شرکت  واقع  در کیلومتر  ۱۶ جاده قدیم تهران  به  کرج  جنب شهرداری  منطقه  ۱۸  ، خیابان  سولیران  ، کیلومتر  ۲ جاده  زرنان  واحد دامداری دام اصیل  حضور  بهم  رسانند.

" آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس