آگهی مزایده فروش پسته شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء

آگهی مزایده فروش پسته شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء

شرکت کشت و صنعت ومجتمع شیروگوشت محیاء در نظر دارد    در   روز   چهار شنبه     نوزدهم   آبانماه   (۱۹/۰۸/۱۳۹۵)   مقدار حدود  ۱۰۷ تن   از   انواع    پسته    تولیدی   خو د   را   از طریق مزایده   بفروش برساند   لذا   از   کلیه  متقاضیان  دعوت  می شود   در  تاریخ  فوق   راس   ساعت ۹ صبح      جهت تکمیل فرمهای  شرکت در مزایده     به  واحد   دفتر  مرکزی  شرکت  واقع  در کیلومتر  ۱۶ جاده قدیم تهران  به  کرج  جنب شهرداری ناحیه ۶    منطقه   ۱۸  ، خیابان  سولیران  ، کیلومتر  ۲ جاده  زرنان  واحد دامداری دام اصیل  حضور  بهم  رسانند.                                                                                                                                                                                                                                                                مزایده  فروش  پسته  شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء                                                                                                                   

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس