ساخت سیلوی ذرت در شرکت کشاروزی و دامپروری بینالود نیشابور

ساخت سیلوی ذرت در شرکت کشاروزی و دامپروری بینالود نیشابور

به منظور جلوگیری از ضایعات ذرت خریداری شده برای دامها و بهره برداری بیشتر از امکانات موجود ، شرکت بینالود دردامداری قدس اقدام به احداث یک سیلوی حدود پنج هراز تنی ذرت به روش خندقی نموده است که در مرحله پرکردن سیلو می باشد.

سیلوی ذرت شرکت بینلود

آبان ۱۰, ۱۳۹۵ / خبر ها

Share the Post

About the Author

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس