برگزار ی جلسه بودجه سال ۹۶ شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

برگزار ی جلسه بودجه سال ۹۶ شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

در جلسه برنامه و بودجه سال ۹۶ شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد که با حضور گروه تخصصی برنامه و بودجه هلدینگ، مدیران و کارشناسان شرکت برگزار شد بودجه پیشنهادی سال ۹۶ پس از بررسی و تبادل نظر مورد تائید قرار گرفت.


گروه تخصصی برنامه و بودجه اعزامی از هلدینگ محترم از واحدهای تابعه شرکت در تاریخ نهم آبان ماه بازدید نموده و به بررسی میدانی وضعیت محصول سال آینده، وضعیت کمی و کیفی آب آبیاری و عملیات اجرایی پروژه آبیاری تحت فشار در واحدها پرداختند. جلسه بررسی بودجه در تاریخ دهم آبان ماه در محل دفتر شرکت برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف نسبت به تنظیم بودجه سال ۹۶ اقدام گردید.

 

برگزار ی جلسه بودجه سال 96 شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

 

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس