پایان برداشت محصول به واحد ماهان شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

پایان برداشت محصول به واحد ماهان شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

واحد ماهان شرکت دارای ۵۵٫۵ هکتار باغات هلو، گوجه سبز و به می باشد که از این سطح ۲۰ هکتار متعلق به باغات به می باشد که در سال ۱۳۹۱ احداث گردیده و دارای رشد رویشی خوبی می باشد.

 

برداشت محصول به واحد ماهان با کیفیت مطلوب به مقدار ۵۰ تن از باغات نوثمر این واحد که از دوم آبان ماه شروع شده بود پایان پذیرفت.

پایان برداشت محصول به واحد ماهان شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس