افزایش ۱۱۴درصدی سرمایه شرکت شیرودام کنگاور

افزایش ۱۱۴درصدی سرمایه شرکت شیرودام کنگاور

سرمایه شرکت شیرودام کنگاورپس از موافقت صاحبان سهام وارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به سازمان حسابرسی که به عنوان بازرس این شرکت می باشد از محل مطالبات حال شده سهام داران به مبلغ۶۴ میلیارد ریال افزایش یافت .
در پی این اقدام سرمایه شرکت از ۵۶ میلیارد ریال به ۱۲۰میلیارد ریال افزایش یافت

افزایش 114درصدی سرمایه شرکت شیرودام کنگاور

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس