بازدید عضو محترم هیئت مدیره هلدینگ کشاورزی و دامپروری از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

بازدید عضو محترم هیئت مدیره هلدینگ کشاورزی و دامپروری از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

بازدید عضو محترم هیئت مدیره هلدینگ کشاورزی و دامپروری از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

جناب آقای مهندس طاهری عضو محترم هیئت مدیره هلدینگ کشاورزی و دامپروری، ۱۶ آبان ماه با عزیمت به شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد از نزدیک در جریان امور جاری شرکت قرار گرفتند. گفتنی است ایشان ضمن بازدید از واحدهای تابعه شرکت در سیرجان، در جریان اجرای فاز اول پروژه آبیاری قطره ای در سطح ۲۶۰ هکتار در واحدهای

مافون و سبزدشت قرار گرفتند.عضو هیئت مدیره هلدینگ پارس

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس