برداشت محصول چغندرقند واحد ایثار فریمان شرکت باغداری و زراعت مشهد

برداشت محصول چغندرقند واحد ایثار فریمان شرکت باغداری و زراعت مشهد

برداشت محصول چغندرقند واحد ایثار فریمان شرکت باغداری و زارعت مشهد در سطح ۱۵ هکتار از تاریخ ۱۵ آبان ماه آغاز گردید. در این مرحله پس از برداشت، محصول جمع آوری شده به کارخانجات قند منطقه ارسال می گردد. لازم به ذکر است که برای اولین بار در منطقه روش کشت جدید دو ردیفه اجرا گردید و آبیاری به صورت تحت فشار و با استفاده از نوارهای آبیاری تیپ انجام گردید. همچنین جهت کشت مزرعه فوق از رقم SEMENTA KWS استفاده شده بود.

برداشت چغندر از شرکت باغداری و زراعت مشهد

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس