آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء

آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء

آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیاء
شرکت کشت و صنعت ومجتمع شیروگوشت محیاء در نظر دارد در روز دوشنبه اول آذر ماه تعداد ۴۸ راس گوساله نر شیرخوار ، ۲راس گوساله نر قطع شیر ، ۲۴ راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی و تعداد ۱۰ راس تلیسه فرسی مارتین خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود در تاریخ فوق راس ساعت ۹ صبح جهت تکمیل فرمهای شرکت در مزایده به واحد دفتر مرکزی شرکت واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران به کرج جنب شهرداری منطقه ۱۸ ، خیابان سولیران ، کیلومتر ۲جاده زرنان حضور رسانند .تلفن ۱-۶۶۲۸۲۰۶۰-۰۲۱

مزایده فروش دام

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس