واکسیناسیون تب برفکی و انتقال دام در شرکت بینالود نیشابور

واکسیناسیون تب برفکی و انتقال دام در شرکت بینالود نیشابور

با توجه به فصل شیوع بیماری تب برفکی ، شرکت بینالود تعداد ۴۸۰۰ رأس دام از واحدهای دامداری قدس و ظفر خود را نسبت به این بیماری واکسینه کرده است قابل به ذکر است واکسیناسیون درنهایت دقت و با کمترین استرس وارد به دام با حضور مسئول سلامت گله تو سط پرسنل مجموعه انجام گرفته است .
همچنین باتوجه به فروش تلیسه آبستن به شرکت دشت گل کردستان تعداد ۶۰ رأس تلیسه به شرکت دشت گل کردستان بارگیری و حمل گردید.

واکسیناسیون تب برفکی شرکت بینالود نیشابور

واکسیناسیون تب برفکی شرکت بینالود نیشابور

انتقال فروش تلیسه آبستن به شرکت دشت گل کردستان

انتقال فروش تلیسه آبستن به شرکت دشت گل کردستان

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس