بازدید فرماندار محترم شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس

بازدید فرماندار محترم شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس

بازدید فرماندار محترم  شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس

بازدید فرماندار محترم شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس

بازدید فرماندار محترم شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس:
فرماندار محترم و مدیران ادارات شهرستان قصرشیرین از پروژه احداث باغ ۳۰۰۰ هکتاری شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس بازدید نموده و گزارش روند پیشرفت پروژه به سمع و نظر ایشان رسید. سپس مدیر عامل شرکت بیستون پارس جناب مهندس عظیمی برخی از مشکلات پیش روی شرکت را با فرماندار محترم قصرشیرین در میان گذاشت و جناب فرماندار به مدیران ادارات شهرستان توصیه نمودند نهایت همکاری با این شرکت به عنوان پروژه برجسته شهرستان و استان صورت پذیرد.

بازدید فرماندار محترم شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس

بازدید فرماندار محترم شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس

بازدید فرماندار محترم  شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس

بازدید فرماندار محترم شهرستان قصرشیرین از شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس