آگهی مزایده فروش دام ، کود حیوانی پوسیده شـرکت شیر و دام کنگاور (سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام ، کود حیوانی پوسیده شـرکت شیر و دام کنگاور (سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام ، کود حیوانی پوسیده شـرکت شیر و دام کنگاور (سهامی خاص)

ایـن شرکـت درنـظردارد تعدادی گوساله نر، گاو غیرآبستن غیر اقتصادی و کود حیوانی پوسیده خود را در سـاعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ از طریق برگزاری مزایده که در محل گاوداری این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند،متقاضیان میتوانند برای رویت دامها وکود حیوانی پوسیده به آدرس شرکت واقع درکرمانشاه،کنگاور،کیلومتر۴ جاده سلطان آباد مراجعه ویا با شماره تلفنهای
۴-۴۸۵۲۲۴۲۱: ۰۸۳تماس حاصل فرمایند.

شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده فروش دام ، کود حیوانی پوسیده شـرکت شیر و دام کنگاور (سهامی خاص)

آگهی مزایده فروش دام ، کود حیوانی پوسیده شـرکت شیر و دام کنگاور (سهامی خاص)

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس