آبگیری و رهاسازی بچه ماهی در استخر شرکت دامداری تلیسه نمونه آغاز گردید

آبگیری و رهاسازی بچه ماهی در استخر شرکت دامداری تلیسه نمونه آغاز گردید

شرکت دامداری تلیسه نمونه ( سهامی عام ) نسبت به آبگیری استخر پرورش ماهی و رها سازی بچه ماهی قزل آلا در استخر پرورش ماهی اقدام نمود .
آبگیری استخر پرورش ماهی قزل آلا در شرکت دامداری تلیسه نمونه انجام شد که این مهم بمنظور پرورش دوره جدیـد مـاهی قـزل آلا صورت گرفته است و متعاقب آن در مورخ ۷/۹/۹۵ نسبت به رهاسازی تعداد حدود ۰۰۰/۱۰۰ قطعه بچه ماهی در استخر پرورش ماهی اقدام گردید .

%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8شرکت دامداری تلیسه نمونه ( سهامی عام ) نسبت به آبگیری استخر پرورش ماهی و رها سازی بچه ماهی قزل آلا در استخر پرورش ماهی اقدام نمود . آبگیری استخر پرورش ماهی قزل آلا در شرکت دامداری تلیسه نمونه انجام شد که این مهم بمنظور پرورش دوره جدیـد مـاهی قـزل آلا صورت گرفته است و متعاقب آن در مورخ 7/9/95 نسبت به رهاسازی تعداد حدود 000/100 قطعه بچه ماهی در استخر پرورش ماهی اقدام گردید . c>

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس