حضور کارشناسان دامپروری هلندی و دانمارکی در شرکت دشت خرم دره

حضور کارشناسان دامپروری هلندی و دانمارکی در شرکت دشت خرم دره

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره، دوم آذرماه سال جاری بنا به درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ۲نفر کارشناس بازرگانی دانمارکی به همراه هیاتی از اتاق بازرگانی زنجان و کارشناسان جهاد استان و شهرستان خرم دره ضمن دیدار با مدیریت شرکت از واحد دامپروری این شرکت بازدید نمودند، هدف از این دیدار آشنایی با شرکت و بررسی راهکارهای سرمایه گذاری هیات دانمارکی در منطقه بوده است.

حضور کارشناسان دامپروری هلندی و دانمارکی  در شرکت دشت خرمدره

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس