حضور ممیزان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمان درشرکت قیام اصفهان

حضور ممیزان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمان درشرکت قیام اصفهان

در راستای اهداف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، شرکت کشت و دام قیام اصفهان پس ازارسال گزارش خود اظهاری جایزه ملی تعالی سازمانی توسط ممیزان دبیرخانه فوق آقایان دکتر میر عرب و کیامهر و خانم رحمانی ممیزی گردید.

حضور ممیزان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمان درشرکت قیام اصفهان

حضور ممیزان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمان درشرکت قیام اصفهان

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس