حضور ممیزان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمان درشرکت قیام اصفهان

حضور ممیزان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمان درشرکت قیام اصفهان

در راستای اهداف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، شرکت کشت و دام قیام اصفهان پس ازارسال گزارش خود اظهاری جایزه ملی تعالی سازمانی توسط ممیزان دبیرخانه فوق آقایان دکتر میر عرب و کیامهر و خانم رحمانی ممیزی گردید.

حضور ممیزان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمان درشرکت قیام اصفهان

حضور ممیزان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمان درشرکت قیام اصفهان

Share the Post

About the Author

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس