آگهی مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی ۳ باب سوله شرکت شیر و دام کنگاور

آگهی مناقصه تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی ۳ باب سوله شرکت شیر و دام کنگاور

شرکت شیر و دام کنگاور در نظر دارد ،تهیه مصالح ، ساخت ، رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی ۳ باب سوله (به حجم تقریبی ۰۹۵/۳۱۴ کیلو گرم )طرح گاوداری ۳۰۰۰ رأس مولد ماهیدشت ( واحد شماره ۲) خود را با ابعاد به شرح ذیل به پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی که ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ در محل شرکت ،واقع در کنگاور -کیلومتر ۴ جاده سلطان آباد برگزار خواهد شد واگذار نماید .
متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ در اوقات اداری به دفتر شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های ۴- ۴۸۵۲۲۴۲۱ – ۰۸۳ تماس حاصل نمایند .
حداکثر مهلت تسلیم اسناد تا پایان وقت اداری : ۲۵/۰۹/۱۳۹۵

عملیات مورد نظر شامل:
۱- جایگاه نگهداری گاو شیری ، به ابعاد ۳۲*۴۰/۱۴۰ متر.
۲- هانگار علوفه خشک به ابعاد ۲۰*۱۳۵ متر.
۳- انبار خوراک به ابعاد ۷۲ *۳۰ متر.

شرکت شیر و دام کنگاور

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس