آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی شرکت ران گرگان

آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی شرکت ران گرگان

آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی(مرحله دوم)

شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد یک قطعه ملک تجاری و مسکونی خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به صورت نقدی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وام شرکت در مزایده به آدرس ذیل مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند. ۶-۳۲۳۲۸۰۹۵-۰۱۷
تاریخ و زمان مزایده: روز یکشنبه مورخه ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ ساعت ۹ صبح.آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی
محل برگزاری مزایده: گرگان-خیابان شهید شکاری-جنب اداره کل شیلات –دفتر مرکزی شرکت.
شرایط فروش:
۱- واریز مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان شرکت در مزایده به یکی از حساب های شرکت به شماره ۲۰۸۴۲۹۷۴۰ نزد بانک کشاورزی و جاری جام ملت به شماره ۳۸/۵۳۰۵۶۶٫
۲- پیشنهادات فاقد سپرده و یا مشروط و مخدوش در مزایده شرکت داده نمیشود
۳- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آدرس پلاک ثبتی-فرعی پلاک اصلی-اصلی متراژ عرصه و اعیان(متر مربع) میزان مالکیت نحوه پرداخت سایر امکانات
مازندران- بهشهر- خ ۷ تیر-روبروی اداره دارایی- نبش کوچه گلستان- شاختمان شرکت کشاورزی ران. ۱۴۴ فرعی ۳۱ اصلی حدود ۴۷۰ متر مربع ۶ دانگ نقدی دارای دوباب مغازه در کوچه های اصلی و فرعی، به همراه ۳ خط تلفن، دارای امتیازات آب، برق و گاز و دو نبش.

۵- متقاضیان می توانند همه روزه تا قبل برگزاری مزایده از ملک مذکور بازدید به عمل آورند.
۶- پیشنهادات می بایست تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به صورت پاکت در بسته به همراه فیش واریزی که به تایید امور مالی رسیده باشد تحویل امور بازرگانی گردد.

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس