آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی شرکت ران گرگان

آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی شرکت ران گرگان

آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی(مرحله دوم)

شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد یک قطعه ملک تجاری و مسکونی خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به صورت نقدی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وام شرکت در مزایده به آدرس ذیل مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند. ۶-۳۲۳۲۸۰۹۵-۰۱۷
تاریخ و زمان مزایده: روز یکشنبه مورخه ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ ساعت ۹ صبح.آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی
محل برگزاری مزایده: گرگان-خیابان شهید شکاری-جنب اداره کل شیلات –دفتر مرکزی شرکت.
شرایط فروش:
۱- واریز مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان شرکت در مزایده به یکی از حساب های شرکت به شماره ۲۰۸۴۲۹۷۴۰ نزد بانک کشاورزی و جاری جام ملت به شماره ۳۸/۵۳۰۵۶۶٫
۲- پیشنهادات فاقد سپرده و یا مشروط و مخدوش در مزایده شرکت داده نمیشود
۳- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آدرس پلاک ثبتی-فرعی پلاک اصلی-اصلی متراژ عرصه و اعیان(متر مربع) میزان مالکیت نحوه پرداخت سایر امکانات
مازندران- بهشهر- خ ۷ تیر-روبروی اداره دارایی- نبش کوچه گلستان- شاختمان شرکت کشاورزی ران. ۱۴۴ فرعی ۳۱ اصلی حدود ۴۷۰ متر مربع ۶ دانگ نقدی دارای دوباب مغازه در کوچه های اصلی و فرعی، به همراه ۳ خط تلفن، دارای امتیازات آب، برق و گاز و دو نبش.

۵- متقاضیان می توانند همه روزه تا قبل برگزاری مزایده از ملک مذکور بازدید به عمل آورند.
۶- پیشنهادات می بایست تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به صورت پاکت در بسته به همراه فیش واریزی که به تایید امور مالی رسیده باشد تحویل امور بازرگانی گردد.

Share the Post

About the Author

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس