تولید شیر روزانه در شرکت دامداری تلیسه نمونه از مرز ۱۱۵ تن گذشت

تولید شیر روزانه در شرکت دامداری تلیسه نمونه از مرز ۱۱۵ تن گذشت

تولید شیر روزانه در شرکت دامداری تلیسه نمونه از مرز ۱۱۵ تن گذشت

شرکت دامداری تلیسه نمونه ( سهامی عام ) با تولید روزانه ۱۱۵ تن شیرخام به بالاترین میزان تولید شیر روزانه خویش دست یافت .
شرکت دامداری تلیسه نمونه از مرز تولید شیر ۱۱۵ تن در روز عبور کرد و نسبت به سه ماه گذشته در همین مقطع که مقدار ۹۲۶۰۰ کیلوگرم تولید روزانه بوده ، بالغ بر ۲۵% رشد تولید روزانه شیر وجود دارد .
گفتنی است واحد شهریار با افزایش ۱۸ تن و واحد حسن آباد با افزایش بیش از ۴ تن شیرخام در روز موجب افزایش تولید شیر اشاره شده در گزارش شده است.
انتظار می رود این روند افزایش تولید طی ماههای آتی نیز با عنایت به شرایط گله استمرار یابد و در پایان سال جاری به تولید ۱۲۵ تن شیر خام در روز

(  تولید شیر روزانه در شرکت دامداری تلیسه نمونه از مرز 115 تن گذشت

، اینشرکت دست یابد .

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس