تولید شیر شرکت تلیسه نمونه از مرز ۱۲۰ تن در روز گذشت  

تولید شیر شرکت تلیسه نمونه از مرز ۱۲۰ تن در روز گذشت  

تولید شیر خام در واحدهای گاوداری شرکت دامداری تلیسه نمونه از مرز ۱۲۰ تن عبور کرد .

در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۹۵ شیر تولیدی واحدهای گاوداری شرکت دامداری تلیســه نمونــه مجموعــاً بــه بیش از یکصد و بیست تــن رسید ، بطوریکه واحــد گــاوداری شهــریار بـا تولیــد بیش از ۸۸ تـن و رکـورد سـرانه ۳۸ کیلوگــرم و همچنین  واحد گاوداری حسن آباد با تولید ۳۲ تن به رکورد ۳/۳۸ کیلوگرم دست یافت .

افزایش  تولید شیر شرکت تلیسه نمونه

افزایش تولید شیر شرکت تلیسه نمونه

با توجه به شرایط مناسب و موجود در واحدهای گاوداری ایــن شرکت ، انتظار می رود این رشد و بهبود تولید استمرار یافته و تا پایان سالجاری تولید روزانه شیر به ۱۲۸ تن افزایش یابد .

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس