آگهی مزایده فروش دام در شرکت کشت و دام قیام اصفهان

آگهی مزایده فروش دام در شرکت کشت و دام قیام اصفهان

آگهی مزایده فروش دام در شرکت  کشت و دام قیام اصفهان

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد ، دامها و اقلام  ذیل را از طریق مزایده در روز چهارشنبه هشتم دی ماه سال جاری به افراد واجد شرایط  به فروش برساند.

بدینوسیله ازمتقاضیان دعوت بعمل می اید در روز مقرر جهت ارائه پیشنهاد خود در محل شرکت حضور یابند.

اقلام مزایده:

۴۰ راس گاوغیرآبستن کشتارگاهی

۱۴۰ راس گوساله نر شیرخوار

۸ راس تلیسه غیر باردار

۵۰ راس گوساله نر قطع شیر

۲۰۰ راس تلیسه باردار

آدرس محل شرکت :

جاده اصفهان – تهران – روبروی پلیس راه – کیلومتر ۹ جاده دهق ، علویجه

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس