انجام طرح تست سل و خونگیری بروسلوز در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

انجام طرح تست سل و خونگیری بروسلوز در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

انجام طرح تست سل و خونگیری بروسلوز در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد از روز شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۵ آغاز شد.

انجام طرح تست سل و خونگیری بروسلوز در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

انجام طرح تست سل و خونگیری بروسلوز در شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

بنا به گزارش مدیر تولید این شرکت ، تست سل و خونگیری بروسلوز به مدت یک هفته با همکاری دامپزشکان و پرسنل و نیروهای متخصص در این زمینه انجام می گیرد.

Share the Post

About the Author

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس