قرارداد صادرات دام به کشور افغانستان

قرارداد صادرات دام به کشور افغانستان

در راستای اجرای دستور جناب اقای مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد و سیاست شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس با هدف صادرات محصولات دامپروری وکشاورزی در تاریخ بیست دوم دی ماه هیئت  خریداردام از کشور أفغانستان از شرکت تلیسه نمونه واحد شهریار بازدید وپس از انتخاب دامهای مورد نیاز درتاریخ بیست وسوم دی ماه قرارداد فروش تعداد ۶۵راس گاو وتلیسه ابستن با حضور مدیران شرکت وحراست محترم جهت انتقال به کشور افغانستان منعقد گردید.

صادرات دام به کشور افغانستان

قرار داد صادرات دام به کشور افغانستان

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس