آگهی مزایده دام شرکت محیا

آگهی مزایده دام شرکت محیا

آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیروگوشت محیا”

مزایده دام

شرکت کشت و صنعت ومجتمع شیروگوشت محیا در نظر دارد در روز دوشنبه چهارم بهمن ماه (۰۴/۱۱/۱۳۹۵) تعداد ۳۹ راس گوساله نر شیرخوار ، ۲۱راس گاو آبستن شیری ، ۱۵ راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی و تعداد ۵ راس تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود در تاریخ فوق راس ساعت ۹ صبح جهت تکمیل فرمهای شرکت در مزایده به واحد دفتر مرکزی شرکت واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران به کرج جنب شهرداری منطقه ۱۸ ، خیابان سولیران ، کیلومتر ۲جاده زرنان حضور رسانند .تلفن ۱-۶۶۲۸۲۰۶۰-۰۲۱

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس