بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح محوری گندم از شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح محوری گندم از شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح محوری گندم از شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران    

  آقای مهندس اسفندیاری پور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح محوری گندم کشور از مزارع شرکت  شرکت کشت وصنعت پیوند خاوران بازدید  کرد.

بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح محوری گندم از شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

متن خبر :  مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح محوری گندم کشور از شرکت پیوند خاوران بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت ، مهندس اسفندیاری پور در سفر به استان خراسان جنوبی با همراهی مدیرعامل شرکت، رئیس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه گیو از واحدهای تحت پوشش بازدید نمود. در ابتدای این بازدید مهندس سرحدی مدیرعامل شرکت ضمن  خوش آمد گویی ،گزارشی از عملکرد شرکت و فعالیتهای انجام گرفته در بخش غلات ارائه نمود. در ادامه مهندس اسفندیاری با تحلیل شرایط موجود در منطقه در جهت بهبود عملکرد غلات را ه کارهایی را مطرح کرد.

ایشان  همچنین بر نقش مجموعه هایی که دارای اراضی یکپارچه و وسیع می باشندبه جهت حفظ تولید و افزایش بهره وری منابع در منطقه محروم خراسان جنوبی تاکید کردند. آقای مهندس اسفندیاری از مجموعه شرکت به جهت تاثیر در انتقال تکنولوژی و انجام فعالیتهای ترویجی صورت گرفته و تلاش در جهت بهبود فرآیند تولید تقدیر و سپاسگزاری نمودند.

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس