آماده سازی مزارع کشاورزی و باغات برای سال زراعی ۹۶-۹۵ در شرکت مگسال

آماده سازی مزارع کشاورزی و باغات برای سال زراعی ۹۶-۹۵ در شرکت مگسال

انجام مجموعه عملیات زراعی جهت آماده سازی مزارع کشاورزی و باغات برای سال زراعی ۹۶-۹۵ در شرکت مگسال. همواره قبل از آغاز سال زراعی مجموعه از عملیات شامل شعله افکنی مزارع، هرس درختان میوه و عملیات یخ آب زمستانی جهت آمادگی برای سال زراعی جدید انجام می شود .

انجام مجموعه عملیات زراعی جهت آماده سازی مزارع کشاورزی و باغات برای سال زراعی 96-95 در شرکت مگسال

انجام مجموعه عملیات زراعی جهت آماده سازی مزارع کشاورزی و باغات برای سال زراعی ۹۶-۹۵ در شرکت مگسال

طی هفته گذشته عملیات شعله افکنی جهت مبارزه با آفت سرخرطومی در مزرعه یونجه به وسعت چهل هکتار صورت گرفت و همچنین آماده سازی باغ پسته جهت عملیات یخ آب زمستانه و عملیات هرس باغ هلو و شلیل هرکدام به وسعت هشت هکتار انجام شد.

انجام مجموعه عملیات زراعی جهت آماده سازی مزارع کشاورزی و باغات برای سال زراعی 96-95 در شرکت مگسال

انجام مجموعه عملیات زراعی جهت آماده سازی مزارع کشاورزی و باغات برای سال زراعی ۹۶-۹۵ در شرکت مگسال

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس