آگهـی مزایـده شرکت ران

آگهـی مزایـده شرکت ران

        شرکت کشاورزی ودامپروری ران درنظــردارد، تعدادی وسائط نقلیه سبک وسنگین، ماشین آلات راه سازی و کشاورزی ، موتور پمپ ها، ادوات  مازاد  و ۰۰۰ خودرا ازطریـق مزایـده کتبی  بفـروش برسانــد. لذا متقاضیان می توانند، برای کسب اطلاعات بیشتر همه روزه ازتاریخ درج این آگهی باشماره تلفن های ۶ـ ۳۲۳۲۸۰۹۵ـ۰۱۷ ،  ۰۹۱۱۱۷۷۷۷۵۰ و ۰۹۱۱۱۵۶۴۱۳۸ تماس حاصل نموده و به منظور بازدید مورد مزایده نیز به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

ساعت بازدید :  ۳۰/۷ صبح  الی ساعت ۱۵ روزهای کاری هفته حداکثر تا تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ .

تاریخ و محل برگزاری مزایده :   ساعت۱۰ صبح روز یکشنبه مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ .

محل برگزاری مزایده :   دفتر مرکزی شرکت واقع در گرگان- خ شهیدشکاری،جنب اداره کل شیلات.

محل بازدید وتحویل :      علی آباد – روستای حاجیکلاته – دفترسابق بخش باغبانی شرکت . و گنبد– خیابان خیام شمالی .

مشخصات اقلام مورد مزایده:

ردیف

شرح وسیله

مدل

تعداد

مبلغ ودیعه شرکت

در مزایده به ریال

وضعیت

توضیحات

محل استقرار و تحویل اقلام مزایده

۱

پژو پارس  ELX به شماره      ۵۹-۱۸۱ ب ۳۸

۱۳۸۷

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

سالم

 

گنبد

۲

سواری پراید صبا         ۵۹-۲۶۴ب۳۲

۱۳۸۴

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

سالم

 

گنبد

۳

وانت پیکان دوگانه سوز        ۷۲-  ۵۲۳ب۴۸

۱۳۸۹

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

تعمیری

 

گنبد

۴

کامیون کمپرسی ولوو ۱۰ تن    ۵۹-۲۷۴ب۸۱

۱۳۶۳

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۵۰

سالم

۱۰چرخ

گنبد

۵

کامیون کمپرسی ولوو ۱۰ تن   ۵۹-۳۸۲ب۷۳

۱۳۶۴

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۶۰

سالم

۶چرخ

گنبد

۶

بلدوزر هانوماک D6

۱۹۹۲

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۳۰

تعمیری

 

گنبد

۷

بلدوزر هانوماک D6

۱۹۹۲

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۳۰

تعمیری

 

علی آباد

۸

گریدر فیات آلیس M60

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

تعمیری

 

علی آباد

۹

بیل مکانیکی ورکلاستHW130

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۵۰

سالم

علی آباد

۱۰

تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵

۱۳۷۲

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

تعمیری

 

گنبد

۱۱

تراکتور مسی فرگوسن ۲۴۰باغی

۱۳۸۸

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

تعمیری

 

گنبد

۱۲

تراکتور فیات ۳ سیلندر

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

تعمیری

 

گنبد

۱۳

تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵

۱۳۶۹

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

تعمیری

 

گنبد

۱۴

تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵

۱۳۶۸

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲۰

تعمیری

 

گنبد

۱۵

موتور زمینی بنز ۱۰تن

 

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۳۰

تعمیری

 

گنبد

موتور زمینی ولوو F12

 ۱ دستگاه

تعمیری

گنبد

موتور آب درمن ۴سیلندر

 ۱ دستگاه

تعمیری

گنبد

موتور زمینی داف ۱۴۰ ۶سیلندر

 ۱ دستگاه

تعمیری

گنبد

موتور  رومانی چرخدار کوپله شده با پمپ WKL

۲ دستگاه

تعمیری

گنبد

۱۶

تانکر سوخت ۲۰۰۰ لیتری چرخدار

 

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۲

تعمیری

 

گنبد

۱۷

شناور سوخته

 

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۵

تعمیری

 

گنبد

الکترو موتور ۹۰ کیلو وات

 ۱ دستگاه

تعمیری

 

گنبد

الکترو موتور ۵/۷ کیلو وات

 ۱ دستگاه

تعمیری

 

گنبد

کفکش ۳ اینچ

 ۱ دستگاه

تعمیری

 

گنبد

کلاج صنعتی موتور ولوو

۲دستگاه

تعمیری

 

گنبد

۱۸

پمپ wklفشارقوی۳ و۴ طبقه

 

 ۲ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۵

تعمیری

 

گنبد

پمپ حلزونی ۲ اینچ آتا

 ۲ دستگاه

تعمیری

 

گنبد

پمپ سمپاش Z110

 ۱ دستگاه

تعمیری

 

گنبد

۱۹

پل کش(۱)، گاوآهن(۴)، نهرکن(۱)، روتیواتور(۱)،خاک ده تیلری(۱).

 

 ۸ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۵

تعمیری

 

گنبد

۲۰

ردیفکار آمازون

 

 ۱ دستگاه

۰۰۰/۰۰۰/۱۰

تعمیری

 

گنبد

۲۱

آهن آلات

 

حدود ۲ تن

۰۰۰/۰۰۰/۵

 

گنبد

شرایط فروش  مزایده‌

۱- فروش بصورت نقدی می باشد .

۲- واریز ودیعه نقدی به میزان هریک ازبندهای ۱ الی ۲۱ برای هرمورد مزایده اعلام شده در آگهی مزایده جهت تحویل به واحدحسابداری در روز مزایده مستقر درمحل و با ارائه فیش واریزی بحساب مهرگستر بانک کشاورزی به شماره ۲۰۸۴۲۹۷۴۰ بنام شرکت ران حداکثرتا ساعت ۹ صبح روز برگزاری مزایده .

۳- هزینه حمل  و بارگیری بعهده خریدار می باشد.

۴-  برنده مزایده موظف است ، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به انعقاد قرارداد وپرداخت کل بهای موردمعامله اقدام ، درصورت عدم انعقاد و یا عدم پرداخت بهاء قرارداد انصراف تلقی و سپرد متقاضی به نفع شرکت ضبط خواهد شد وبه هیچ عنوان مسترد نمی گردد و هیچ گونه طرح دعوی در مرجعی نمی باشد.

۵- حداکثرزمان تحویل لوازم مزایده شش روز پس ازعقد قراردادفروش خواهدبود. درغیراینصورت انصراف ازخرید تلقی و سپرده به نفع شرکت ضبط می گردد .(حداکثر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵)

۶- سپرده نفرات دوّم وسوّم پس از انعقاد قرارداد با  نفراول عودت خواهد شد .

۷- هزینه نقل وانتقالات وسائط نقلیه تا یکماه پس از فروش بعهده فروشنده می باشد .

۸- انتقـال سنــد وسائط نقلیه دارای سندمالکیت به نام خریـدار حداکثـر ظـرف یک ماه پس از عقد قرارداد توسط شرکت انجام می گیرد ودرصورت عـدم مراجعه خریدار درمدت تعیین شده کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده خریدار  می باشد .

۹- برای ماشین آلات کشاورزی وراهسازی  فاقد سندمالکیت فقط فاکتور فروش ازطرف شرکت ران صادر و به خریدار تحویــل می گردد.

۱۰- شرکت در مزایده به منزله آگاهی از کلیه شرایط مندرج در آگهی مزایده وقبول آن خواهد بود لذا، شرکت کننده در مزایده موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ،از اقلام مورد مزایده بازدید بعمل آورد. چرا که بعد از فروش هیچگونه اعتراضی از سوی متقاضی ویا برنده خرید مسموع نمیباشد.

۱۱- به کلیه اقلام فروش رفته درمزایده ۹% ارزش افزوده به ارزش خرید اضافه محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱۲- تحویل هریک از کالای موردمزایده با وضعیت موجود که به رؤیت خریدار رسیده می باشد خواهد بود.

۱۳- برای کالاهای فروش رفته وزنی ، باسکول شرکت ران ملاک توزین می باشد .

۱۴- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس