آگهی مزایده فروش دام شـرکت شیر و دام کنگاور 

آگهی مزایده فروش دام شـرکت شیر و دام کنگاور 

ایـن شرکـت درنـظردارد تعدادی گوساله نر و گاو غیرآبستن غیر اقتصادی خود را در سـاعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ از طریق برگزاری مزایده که در محل گاوداری این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند،

دام

متقاضیان میتوانند برای رویت دامها به آدرس شرکت واقع درکرمانشاه،کنگاور،کیلومتر۴ جاده سلطان آباد مراجعه ویا با شماره تلفنهای ۴-۴۸۵۲۲۴۲۱- ۰۸۳تماس حاصل فرمایند. شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است. ◄جهت شرکت در مزایده پرداخت ودیعه الزامی است►

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس