افزایش راندمان تولید شیر، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

افزایش راندمان تولید شیر، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

میزان تولید شیر با گذشتن از مرز ۴۰ کیلوگرم به ازای هر راس دام شیری.

افزایش راندمان تولید شیر، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال.

افزایش راندمان تولید شیر، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال.

واحد دامپروری شرکت مگسال در فصل زمستان امسال موفق به تولید شیر خام به میزان حدود ۱۰۰ تن در روز و راندمان ۴۰ کیلوگرم شیر با ازای هر راس دام شیری شد.

Share the Post

About the Author

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس