صادرات دام از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال به کشور افغانستان

صادرات دام از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال به کشور افغانستان

در روز سه شنبه پنجم بهمن با حضور هیئت خریدار دام از کشور افغانستان در محل دفتر شرکت مگسال توافق درخصوص صادرات دام به این کشور انجام شد.

صادرات دام از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال به کشور افغانستان

صادرات دام از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال به کشور افغانستان

در این جلسه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد تمامی جنبه های مورد نظر درخصوص صادرات دام به کشور افغانستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان، قرارداد درخصوص فروش حدود ۴۵ راس ماده گاو آبستن به امضاء طرفین رسید.

صادرات دام از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال به کشور افغانستان

صادرات دام از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال به کشور افغانستان

روابط عمومی شرکت مگسال

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس