آگهی مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

آگهی مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

آگهی مناقصه خرید لوله های  پلی اتیلن شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد  نسبت به خرید مقدار ۲۶۳۳۵۸متر لوله پلی اتیلن  برای طرح آبیاری قطره ای مزرعه موسویه با مشخصات ذیل ا ز طریق مناقصه اقدام  نماید.

  ۱- لوله پلی اتیلن mm250 (6 اتمسفر  ۸۰= Pe   ۱٫۲۵=SF ) به متراژ  ۲۳۰متر

  • لوله پلی اتیلن mm200 (6 اتمسفر ۸۰= Pe   ۲۵=SF ) به متراژ  ۱۵۲۵متر

  • لوله پلی اتیلن mm160 (6 اتمسفر ۸۰= Pe   ۲۵=SF ) به متراژ  ۱۶۲۰متر

  • لوله پلی اتیلن mm125 (6 اتمسفر ۸۰= Pe   ۲۵=SF ) به متراژ  ۱۴۹۰متر

  • لوله پلی اتیلن mm110 (6 اتمسفر  ۸۰= Pe   ۲۵=SF ) به متراژ  ۲۲۷۵متر

  • لوله پلی اتیلن mm90  (۶ اتمسفر  ۸۰= Pe   ۲۵=SF ) به متراژ  ۱۰۰۱۵متر

  • لوله پلی اتیلن mm63 (6 اتمسفر  ۸۰= Pe   ۲۵=SF ) به متراژ  ۲۰۳متر

۸-  لوله پلی اتیلن mm20 (4 اتمسفر   ۴۰=Pe  )    به متراژ  ۲۴۶۰۰۰ متر

توضیح اینکه محل تحویل لوله ها شهرستان قاین – آرین شهر – مزرعه موسویه می باشد.

متقاضیان ابتدا بایستی نسبت به اخذ فرم شرایط اقدام و پیشنهاد کتبی خود را به همراه چک رمز دار یا ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه حداکثر تا پایان  وقت اداری روز سه شنبه ۱۹/۱۱/۹۵ به آدرس بیرجند کیلومتر ۵ جاده بیرجند – کرمان ، جنب دانشکده کشاورزی مجتمع تولیدات گیاهی امام رضا (ع) به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند .

بازگشایی پاکتها در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۰/۱۱/۹۵ خواهد بود.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با تلفن های ۵۱-۳۲۲۵۴۳۵۰-۰۵۶ تماس حاصل نمایند.

                                                                        شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس