اخذ گواهینامه تعالی سازمانی در شرکت کشت و دام قیام اصفهان

اخذ گواهینامه تعالی سازمانی در شرکت کشت و دام قیام اصفهان

شرکت قیام اصفهان  موفق به دریافت اولین گواهینامه تعالی سازمانی در بین شرکت های هلدینگ گروه دامپروری و کشاورزی بنیاد گردید.

 اخذ گواهینامه تعالی سازمانی شرکت کشت و دام قیام اصفهان

اخذ گواهینامه تعالی سازمانی
شرکت کشت و دام قیام اصفهان

این گواهینامه در دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور ریاست محترم بنیاد آقای مهندس سعیدی کیا ، ریاست محترم سازمان اقتصادی کوثر آقای مهندس اسکندری و ریاست محترم ستاد فرمان و اجرائیات امام خمینی (ره) آقای مهندس مخبر دزفولی که به شرکتهای منتخب اهدا نمودند.

          اخذ گواهینامه تعالی سازمانی  شرکت کشت و دام قیام اصفهان

اخذ گواهینامه تعالی سازمانی
شرکت کشت و دام قیام اصفهان

 اخذ گواهینامه تعالی سازمانی شرکت کشت و دام قیام اصفهان

اخذ گواهینامه تعالی سازمانی
شرکت کشت و دام قیام اصفهان

          اخذ گواهینامه تعالی سازمانی  شرکت کشت و دام قیام اصفهان

اخذ گواهینامه تعالی سازمانی
شرکت کشت و دام قیام اصفهان

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس