مزایده فروش دام در شرکت شیر و دام دشت گل کردستان

مزایده فروش دام در شرکت شیر و دام دشت گل کردستان

ایـن شرکـت درنـظردارد تعدادی گوساله نرشیرخوار وقطع شیر و ماده گاو حذفی غیر آبستن و تلیسه غیرآبستن (فری مارتین) مربوط به ۳ واحد شماره یک (قروه کردستان) ، شماره دو( رزن ) و شماره سه (ملایر) خود را در سـاعت ۱۱ صبح روز شنبه  مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ از طریق  برگزاری  مزایده حضوری که در محل واحد شماره ۳   ( ملایر )  این شرکت برگزار خواهد شد به فروش برساند، متقاضیان می توانند برای رویت دامهای مذکور به آدرس گاوداری واحد شماره ۱ (قروه کردستان)، واحد شماره ۲ ( رزن )   و واحد شماره ۳   ( ملایر ) شرکت شیر و دام دشت گل کردستان واقع در :

۱- استان کردستان – قروه – کیلومتر ۱۲ جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتی سنگ مراجعه یا با شماره تلفن های ۰۸۷۳۵۴۴۵۸۵۶-۰۹۱۶۶۶۸۶۵۰۴ تماس حاصل فرمایند.

۲- استان همدان – ملایر – کیلومتر ۱۰ جاده جوکار به تویسرکان  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰۸۱۳۲۱۵۵۰۱۰- ۰۹۱۸۳۰۹۹۰۰۸  تماس حاصل فرمایند.

۳- استان همدان-رزن-کیلومتر ۴ جاده رزن قروه درجزین مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰۸۱۳۶۳۵۳۶۴۸-۰۹۱۸۳۱۸۹۴۳۲ تماس حاصل فرمایند.

 شرکت در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است

جهت شرکت در مزایده پرداخت ودیعه الزامی است

شرکت شیر و دام دشت گل کردستان

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس