بازدید رئیس اداره دامپزشکی افغانستان از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

بازدید رئیس اداره دامپزشکی افغانستان از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

 روز چهارشنبه بیستم بهمن، رئیس اداره دامپزشکی کشور افغانستان و هیئت همراه به اتفاق مسئولین دامپزشکی استان از واحد دامپروری شرکت مگسال بازدید کردند.

 

بازدید رئیس اداره دامپزشکی افغانستان از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال.

بازدید رئیس اداره دامپزشکی افغانستان از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال.

پیرو فروش دام به کشور افغانستان، رئیس دامپزشکی کشور افغانستان و هیئت همراه به اتفاق مسئولین اداره دامپزشکی استان قزوین از ظرفیت و ویژگی های واحد دامداری شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال بازدید نموده و روند تعاملات صورت گرفته را مثبت و سازنده ارزیابی کردند.

بازدید رئیس اداره دامپزشکی افغانستان از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال.

بازدید رئیس اداره دامپزشکی افغانستان از شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال.

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس