برگزاری آزمون داخلی قانون تجارت در شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

برگزاری آزمون داخلی قانون تجارت در شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح علمی کارکنان شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال آزمون قانون تجارت برگزار شد.

برگزاری آزمون داخلی قانون تجارت در شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

برگزاری آزمون داخلی قانون تجارت در شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

این آزمون با تلاش مسئول منابع انسانی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال با تهیه جزواتی از کتاب قانون تجارت و تکثیر آن در میان کارکنان اداری شرکت و با تعیین زمان آزمون و با مشارکت تمام کارکنان بخش های اداری، حسابداری و بازرگانی در روز چهارشنبه بیستم بهمن برگزار شد. هدف از برگزاری این آزمون ترویج فرهنگ کتابخوانی و رشد سطح علمی کارکنان بیان شد.

برگزاری آزمون داخلی قانون تجارت در شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

برگزاری آزمون داخلی قانون تجارت در شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

فوریه 13, 2017 / خبر ها / Tags: ,

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس