بحران عمده شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج مرتفع گردید.

بحران عمده شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج مرتفع گردید.

با توجه به اینکه در سال های قبل جاده کشاورزی روستاهای اطراف از مرکز شرکت عبور می کرد ومشکلات فراوان و حادی  را برای  شرکت بوجودآورده بود این جاده  با ممانعت شرکت مسدود وبه بیرون از محوطه دامداری انتقال داده شد.

بحران عمده شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج مرتفع گردید.

بحران عمده شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج مرتفع گردید.

متن خبر:به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج با توجه به اینکه در سال های قبل جاده کشاورزی روستاهای اطراف از مرکز دامپروری عبور می کرد ومشکلات فراوان وحادی را برای  شرکت بوجود آورده بود. با ممانعت شرکت از عبور آنها طی چند سال اخیر باعث شده بود که معارضین زیادی بوجود آمده وحتی به مرحله قضایی برسد و این روند طی این چند سال اخیر ادامه داشت و وقت زیادی از شرکت گرفته می شد.  تا اینکه با تعاملی که مدیر عامل  جدید شرکت طی جلسه  ای با بزرگان وصاحب نظران منطقه داشتندبا جلب رضایت مردم  و اعتماد سازی لازم به توافق رسیدند که  با واگذاری زمین کشاورزی از طرف آنها شرکت اقدام به بازگشایی مسیری جدید جهت ماشین آلات کشاورزی آنها اقدام  نماید. که با احداث این جاده مشکلات عمده  میان روستائیان  همجوار با شرکت مرتفع گردید و نهایتاً مراحل قضایی این پرونده نیز پس از رفع  مشکلات  میان شرکت  و روستائیان ورسیدن به تفاهم مطلوب مرتفع گردید.

فوریه 13, 2017 / خبر ها / Tags:

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس