آماده سازی اراضی کاشت پسته طرح ۳۰۰هکتاری در شرکت پیوند خاوران

آماده سازی اراضی کاشت پسته طرح ۳۰۰هکتاری در شرکت پیوند خاوران

عملیات آماده سازی اراضی طرح ۳۰۰ هکتار پسته مزرعه گیو در کشت و صنعت پیوند خاوران به پایان رسید.     

متن خبر : عملیات اجرایی آماده سازی اراضی جهت کاشت پسته در شرکت پیوند خاوران به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت ، عملیات مذکور در مزرعه گیو از واحدهای تحت پوشش که از ابتدای فروردین آغاز شده بود به پایان رسید.

آماده سازی اراضی کاشت پسته طرح 300هکتاری در شرکت پیوند خاوران

آماده سازی اراضی کاشت پسته طرح ۳۰۰هکتاری در شرکت پیوند خاوران

تسطیح زمین، حفر چاله، افزودن کود  و اختلاط با خاک و ایجاد ردیف های کاشت از مهمترین فعالیته های صورت گرفته می باشد. با اتمام آماده سازی اراضی عملیات کاشت نهال آغاز می شود. طرح ۳۰۰ هکتاری احداث باغات جدید پسته در کشت و صنعت پیوند خاوران طی سه فاز اجرایی خواهد شد که در فاز اول آن سطح  ۶۰ هکتار از اراضی به زیرکشت پسته خواهد رفت.  

آوریل 15, 2017 / خبر ها

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس