بازدید از شرکت پیوند خاوران

بازدید از شرکت پیوند خاوران

بازدید کارشناسان شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران از طرح های تحقیقاتی در روز مزرعه و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی لید: در روز مزرعه و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی

بازدید کارشناسان از شرکت پیوند خاوران

بازدید کارشناسان از شرکت پیوند خاوران

 کارشناسان شرکت پیوند خاوران از طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع استان خراسان جنوبی بازدید کردند.

متن خبر : به مناسبت گرامیداشت روز مزرعه و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی برنامه های بازدیدی از مزارع ایستگاه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با حضور مسئولین جهاد کشاورزی استان ، اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات ، کارشناسان شرکت پیوند خاوران و کشاورزان پیشروی استان برگزار شد. در طی این بازدید حاضرین از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی شامل بررسی و مقایسه عمکرد گل و اسانس در ژنوتیپ های برتر گل محمدی در اقلیم بیرجند، اولین باغ الگویی متراکم پیوندی عناب در کشور و پروژه های تحقیقاتی غلات دیدن کردند. گفتنی است با توجه به رشته فعالیت شرکت پیوند خاوران در زمینه کاشت و تولید غلات و نیز اجرای طرح کاشت گل محمدی و عناب در سال جدید، کارشناسان این شرکت در این بازدید حضور داشتند.

می 16, 2017 / خبر ها

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس