برگزاری جلسه کمیته فنی تخصصی پسته در شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

برگزاری جلسه کمیته فنی تخصصی پسته در شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

با حضور کارشناسان ارشد تحقیقات پسته کشور و هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس، کمیته فنی تخصصی پسته در شرکت کشت وصنعت پیوند خاوران برگزار گردید.

 جلسه کمیته فنی تخصصی و آموزشی پسته در  شرکت کشت و صنعت  پیوند خاوران برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت، در این کمیته  آقایان دکتر تاج آبادی و بصیرت از موسسه تحقیقات پسته کشور و آقای مهندس ناظمی کارشناس ارشد هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس از باغات پسته شرکت در واحدهای گیو، مختاران و موسویه بازدید نمودند.

برگزاری جلسه کمیته فنی تخصصی پسته در شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

برگزاری جلسه کمیته فنی تخصصی پسته در شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

در ابتدای این بازدید از سوی آقای مهندس یاحقی مدیر تولید شرکت در خصوص فعالیت ها، وضعیت موجود و طرح های توسعه ای اجرا شده در باغات پسته توضیحاتی ارائه گردید. در ادامه کارشناسان مذکور ضمن بررسی باغات نکاتی را در خصوص ارتقاء کیفیت عملیات های در حال انجام با توجه به برنامه تدوین شده در جهت حصول عملکرد بالاتر و ایجاد باغات مطلوب مطرح نمودند.همچنین نکات مهم آموزشی در خصوص آفات و بیماری های مهم در باغات پسته در جهت آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان شرکت از سوی آقایان تاج آبادی و بصیرت بیان شد.پس از بازدید در جلسه ای که در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد مباحث مختلف مطرح و به بحث گذاشته شد و نتایج مورد نظر جمع بندی گردید.  

می 16, 2017 / خبر ها

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس