کاشت ارزن در شرکت پیوند خاوران

کاشت ارزن در شرکت پیوند خاوران

  عملیات کاشت ارزن در سطح ۱۱۲ هکتار در کشت و صنعت پیوند خاوران انجام شد.

 عملیات کاشت ارزن در سطح ۱۱۲ هکتار کشت این محصول در واحدهای گیو، حجت آباد و مختاران از واحدهای تحت پوشش شرکت انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت،کشت این محصول به عنوان کشت دوم و با توجه به ویژگی هایی همچون نیاز آبی پایین ، تحمل به شوری ، دوره رشد کوتاه و امکان کشت و رشد در تابستان در جهت درآمدزایی مناسب انجام می شود.

کاشت ارزن در شرکت پیوند خاوران

کاشت ارزن در شرکت پیوند خاوران

عملیات کاشت در خرداد ماه انجام می شود و محصول در مهرماه برداشت میگردد. ارزن معمولی و دم روباهی ارقام کشت شده این محصول هستند.

ژوئن 17, 2017 / خبر ها

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس