اجرای آزمایشی طرح جایگزینی کود کمپوست با ماسه در بستر فری استال در شرکت مهدشت ساری

 اجرای آزمایشی طرح جایگزینی کود کمپوست با ماسه در بستر فری استال در شرکت مهدشت ساری

 برای اولین بار در شرکت مجتمع شیر و گوشت مهدشت طرح آزمایشی جایگزینی کود کمپوست با ماسه در یکی از جایگاه‌های گاوهای شیری اجرا شد.

 اجرای آزمایشی طرح جایگزینی کود کمپوست با ماسه در بستر فری استال در شرکت مهدشت ساری

اجرای آزمایشی طرح جایگزینی کود کمپوست با ماسه در بستر فری استال در شرکت مهدشت ساری

در این طرح ابتدا کود خروجی از سپراتور طی دو مرحله و در مدت ۴۵ روز با حداقل بار میکروبی و ماده خشک ۷۵ درصد به کمپوست تبدیل شده و سپس جایگزین ماسه در بستر فری استال می‌شود.

 اجرای آزمایشی طرح جایگزینی کود کمپوست با ماسه در بستر فری استال در شرکت مهدشت ساری

اجرای آزمایشی طرح جایگزینی کود کمپوست با ماسه در بستر فری استال در شرکت مهدشت ساری

با توجه به شرایط اقلیمی مازندران و فراوانی ریزش‌های جوی، تهیه کمپوست و استفاده از آن به عنوان بستر، عملیات دشواری محسوب می‌شود. این کار با هدف حذف ماسه از بستر گاوداری و رفع مشکلات زیست محیطی انجام گرفت.

خرداد ۲۷, ۱۳۹۶ / خبر ها

Share the Post

About the Author

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس