مناقصه (نوبت دوم) تأمین لوازم و اجرای طرح آبیاری قطره ای واحد سبزدشت و مافون شرکت سیرجان بیناد

مناقصه (نوبت دوم) تأمین لوازم و اجرای طرح آبیاری قطره ای واحد سبزدشت و مافون شرکت سیرجان بیناد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد خرید لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید .

آگهی لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته شرکت سیرجان بنیاد

آگهی لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته شرکت سیرجان بنیاد

خواهشمند است پس از مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بازدید از محل اجرای طرح و رؤیت نقشه اجرایی نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام فرمائید.

 

دانلود شرایط مناقصه

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس