برگزاری همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری در شرکت فجر اصفهان

برگزاری همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری در شرکت فجر اصفهان

در روز دوم شهریور ماه همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری دانه دار و هسته دار شرکت کشاورزی فجر اصفهان در واحد مهیار شهرضا برگزار شد.

در این دوره که با حضور مدیران و کارشناسان موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور، مدیران باغبانی استان های صاحب بیشترین تولیدات نهال و برترین تولیدکنندگان نهال کشور و استان اصفهان برگزار شد، مدعوین پس از استماع خیر مقدم و سخنان مدیریت محترم شرکت فجر اصفهان جناب آقای مهندس مرتهب با رعایت نکات بهداشتی در محل اسکرین هاوس و باغ مادری واحد مهیار حاضر شده و با ویژگی های پایه و پیوندک سالم و اصیل آشنا شدند.

برگزاری همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری در شرکت فجر اصفهان

برگزاری همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری در شرکت فجر اصفهان

در ادامه این دوره شرکت کنندگان با حضور در یکی از سالن های باشگاه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در شهر اصفهان به استماع سخنان مدیریت باغبانی استان اصفهان جناب آقای مهندس رئیسی زاده، معاونت موسسه بذر و نهال کشور جناب آقای دکتر کاوند و مسئول دفتر نهال وزارت کشاورزی جناب آقای مهندس آل محمد پرداختند.

برگزاری همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری در شرکت فجر اصفهان

برگزاری همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری در شرکت فجر اصفهان

در بین سخنان ایراد شده جناب آقای دکتر کاوند با توجه به تصویب قانون تولید نهال به صورت گواهی شده در سال 1382 در کشور اظهار داشتند که این قانون تا کنون در کشور اجر نشده و در سال های گذشته موسسه ثبت نهال ناگزیر به صدور لیبل های خود اظهاری برای نهال تولیدی کشور بوده است اما اکنون با ایجاد باغات مادری تولید چشمه پیوندک این قانون به صورت کامل اجرا خواهد شد و موسسه دیگر اقدام به صدور لیبل خود اظهاری نخواهد کرد.

برگزاری همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری در شرکت فجر اصفهان

برگزاری همایش یک روزه بهره برداری از باغ مادری در شرکت فجر اصفهان

همچنین به گفته ایشان از این تاریخ به بعد تنها مجوز تولید نهال در نهالستان هایی که محل تهیه چشمه پیوندک آن ها باغات مادری استاندار باشد تمدید خواهد شد. جلسه با سخنان پایانی مدیر عامل محترم شرکت فجر اصفهان و پاسخ به سوالات مدعوین و صرف نهار پایان یافت.

آگوست 27, 2017 / خبر ها

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس