آگهي مزايده فروش دام در شرکت دشت آذر نگین

آگهي مزايده فروش دام در شرکت دشت آذر نگین

 شركت كشت وصنعت ودامپروري دشت آذرنگين درنظردارد نسبت به برگزاري مـزايـده حضوري فروش دام بشرح زير اقدام نمايد   :

گاو

1-

فروش گاوغير آبستن كشتارگاهي

به تعداد

8

راس

2-

فروش گاو آبستن شيري

به تعداد

8

راس

3-

فروش گوساله نرپرواري

به تعداد

50

راس

          تاريخ مزايده :  مورخ 12/06/1396 ساعت 11 صبح

محل مزايده : تبريز ـ خسروشاه بعـد ازروستاي تازه كند ـ محل گاوداري شركت

تلفن هاي تماس :    09141154277 ـ  32431417   و   32431418

                                            شركت كشت وصنعت آذرنگين

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس