راه اندازی بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه ریزازدیادی شرکت فجر اصفهان

راه اندازی بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه ریزازدیادی شرکت فجر اصفهان

در ادامه اجرای طرح نهالستان شرکت کشاورزی فجر اصفهان و در جهت تولید پایه های سالم و اصیل دانه دار، هسته دار و پسته در قالب این طرح، بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه ریزازدیادی به عنوان بخشی از آزمایشگاه اصلی راه اندازی شد.

راه اندازی بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه ریزازدیادی شرکت فجر اصفهان

راه اندازی بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه ریزازدیادی شرکت فجر اصفهان

در این آزمایشگاه که در واحد چهارمیل اردستان ایجاد شده است،امور مربوط به دست یابی و ست کردن پرتوکل های کشت بافت پایه های مورد نظر، زیر نظر مشاوران خبره صورت خواهد پذیرفت.

راه اندازی بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه ریزازدیادی شرکت فجر اصفهان

راه اندازی بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه ریزازدیادی شرکت فجر اصفهان

همچنین آزمایشگاه اصلی ریزازدیادی جهت تولید انبوه پایه های رویشی دانه دار، هسته دار و پسته در مرحله طراحی و صدور مجوزات می باشد.

سپتامبر 3, 2017 / خبر ها

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس