آگهی مزایده فروش املاک واحد اترک نوبت دوم شرکت ران گرگان

آگهی مزایده فروش املاک واحد اترک نوبت دوم شرکت ران گرگان

  شرکت کشاورزی ودامپروری ران در نظر دارد  ششدانگ پلاک های ثبتی اراضی خود را واقع در منطقه اترک به آدرس کیلومتر 70 جاده گنبد به مراوه تپه – جنب روستای خیر خوجه سفلی با عرصه ای مجموعا به مساحت حدود 6523  هکتار با مشخصات ذیل وبا شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند .
متقاضیان میتوانند همه روزه به جز ایام تعطیل از اراضی فوق و امکانات آن حداکثر تا ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 30/07/1396 بازدید بعمل آورده و قیمت پیشنهادی خود را به همراه سپرده شرکت در مزایده بصورت واریز به حساب جاری 208429740 این شرکت نزد بانک کشاورزی اقدام ، و فیش واریزی وقیمت پیشنهادی خود را هر کدام به صورت جداگانه در پاکت در بسته حد اکثر تا ساعت 14روز دوشنبه مورخ 30/07/1396به امور بازرگانی شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.
ضمنا ارائه پیشنهاد قیمت برای هر یک از قطعات ذیل به تفکیک خواهد بود و متقاضی خرید میبایست قیمت پیشنهادی و یا سپرده شرکت در مزایده را نیز به تفکیک هر یک از قطعات جداگانه ارائه نماید .
پیشنهادات رسیده راس ساعت 10 روزبرگزاری مزایده بازگشائی ونتیجه آن نیز در همان روز اعلام واطلاع رسانی خواهد شد .
زمان وتاریخ برگزاری مزایده : روز سه شنبه مورخ 01/08/1396  راس ساعت 10 صبح .

 

فایل مزایده ساختمان

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس